الزامات و جزییات طرح اصلاح مالیات‌های مستقیم/جامعه هدف کیست؟

مالیات ستانی عادلانه یکی از راهکارهایی است که می تواند کشور را به سمت آبادانی و توسعه پیش ببرد باید به این موضوع توجه داشت که لزوما افزایش مالیات به معنای اخذ مالیات از قشر متوسط نیست.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند