اقدامات برای ایجاد تحول در نظام اداری ناکافی بوده است

رئیس‌جمهور اقدامات انجام شده برای ایجاد تحول در نظام اداری و ارتقای بهره‌وری در دو سال گذشته را ناکافی دانست و بازنگری در تدابیر اتخاذ شده و اقدامات برای تحقق این اهداف را خواستار شد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند