اقتصاد کشور در حال خروج از رکود است

داود منظور از خروج اقتصاد کشور از رکود خبر داد و گفت: فضای بین‌المللی در حال تغییر به نفع کشور ماست و باید برای رشد اقتصادی ۸ درصدی از این فضا حداکثر استفاده را ببریم.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند