اقتصاد با تصمیم سازی پشت درهای بسته رونق نمی گیرد

نماینده خانه ملت گفت: تصمیم‌گیری نباید پشت درهای بسته از سوی سیاست گذاران انجام شود بلکه تولیدکنندگان و تشکل ها باید خود تصمیم ‎ساز و اداره‌کننده باشند.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند