اقتصاد از رکود خارج شد/ میانگین رشد اقتصادی به ۴.۲ درصد رسید

رشد اقتصادی کشورمان طی ۲ سال گذشته به طور متوسط ۴.۲ درصد و این رقم در چهارسال منتهی به ۱۴۰۰ معادل ۶ دهم درصد بوده است بر این اساس رشد اقتصادی دولت سیزدهم ۷ برابر چهار سال دولت قبل بوده است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند