افزایش نرخ ارز رسمی، چرخه‌ای از افزایش قیمت‌ها را آغاز می‌کند

یک مقام مسوول گفت: افزایش نرخ ارز رسمی به‌طور حتم به افزایش نرخ غیررسمی منجر می‌شود و چرخه‌ای از افزایش قیمت‌ها را آغاز می‌کند.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند