افزایش مالیات بر ارزش افزوده وارد کردن فشار مضاعف به مردم است

نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران به بیان توضیحاتی درباره عواقب تورمی افزایش مالیات بر ارزش افزوده پرداخت و گفت: این افزایش منجر به افزایش درآمدهای دولت نخواهد شد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند