افزایش مالیات بر ارزش افزوده تورم زا است

استاد اقتصاد دانشگاه تهران به بیان توضیحاتی درباره عواقب افزایش مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال آینده پرداخت.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند