افزایش سرمایه ۵۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌های دولتی در سال جاری

وزیر اقتصاد گفت:سال گذشته ۳۵ هزار میلیارد تومان به سرمایه بانک‌های دولتی اضافه شد که این رقم امسال به ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که بی سابقه است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند