افزایش حقوق بازنشستگان با افزایش مالیات بر ارزش افزوده

سید احسان خاندوزی گفت: در جلسه فوق‌العاده هیات دولت مصوب شد که در مقابل افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده، مستمری بازنشستگان دولت افزایش یابد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند