اعتبار زدایی اسناد عادی، از مفاسد اقتصادی جلوگیری می‌کند

اعتبار اسناد عادی باتوجه‌به تبعات بسیاری که برای مردم و حاکمیت دارد، سال‌هاست به زخم کهنه‌ای در معاملات اموال غیرمنقول تبدیل شده؛ معضلی که سلب اعتبار آن در چند سال گذشته مورد تأکید بوده است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند