اطلاع رسانی بانک مرکزی مالیات ستانی را چند برابر افزایش داد

شاهین مستوفی گفت: بانک مرکزی با ارائه اطلاعلات حساب‌های مشکوک و تجاری به سازمان امور مالیاتی، موجب افزایش اخذ مالیات در کشور شد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند