اطلاعیه سازمان مالیاتی درباره واریزی کارت به کارت

سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه کلیه واریزی‌ها به حساب‌های تجاری به عنوان فروش تلقی می‌شود، تاکید کرد که حساب‌های غیرتجاری نیز به صورت مستمر پایش می‌شود.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند