اصلی‌ترین دلیل ایجاد جرم مربوط به مواد مخدر

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه اصلی‌ترین دلیل ایجاد جرم مربوط به مواد مخدر فقر مطلق است، گفت: گره زدن همه اقتصاد به مذاکرات در دولت روحانی کشور را بیچاره کرد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند