اصلاح لایحه بودجه| سقف معافیت مالیاتی ۱۲ میلیون تومان شد

در ویرایش نهایی لایحه بودجه ۱۴۰۳، سقف معافیت مالیاتی حقوق به ۱۲ میلیون تومان در ماه و ۱۴۴ میلیون تومان در سال افزایش یافته است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند