ارز صادرات کالاهای غیرنفتی را به واردکنندگان خودرو بدهید

رییس کنفدراسیون صادرات با ارائه پیشنهادی به وزیر اقتصاد برای تامین ارز مورد نیاز واردات خودرو گفت: صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی می‌توانند ارز مورد نیاز واردات خودرو را تامین کنند.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند