ارزیابی دقیق عملکرد دستگاه های دولتی در جشنواره شهید رجایی

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: در ارزیابی دستگاه‌های دولتی، دستگاه‌ها در چهار سطح معرفی می‌شوند، عالی، خوب، میانی و ضعیف.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند