ارزان‌فروشی هنر فرشبافان یزدی با محدودیت‌های صادراتی

یزد- صدای نقشه‌خوانی بافندگان یزدی پشت دارهای قالی، موسیقی گوش‌نوازی است که به خلق فرش‌های نفیس منجر می‌شود و اگرچه خریدار دارند اما ارزان فروشی، این ساز را ناکوک کرده است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند