ارائه گزارش رصد تمام تراکنش‌های بانکی به مرکز اطلاعات مالی ایران

رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از ارائه گزارش رصد تمام تراکنش‌های بانکی به مرکز اطلاعات مالی ایران خبر داد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند