ادغام صندوق های بازنشستگی منتفی است/ رشد ۷.۱ درصدی اقتصاد در۶ ماه

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: رشد اقتصادی کشور در تابستان با نفت ۷.۱ درصد و بدون نفت ۴.۲ درصد بود.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند