احیای واحدهای اقتصادی با تأمین ۱۰همت تسهیلات و ۶۰همت خرید اعتباری

نماینده دولت در نهضت احیای واحدهای اقتصادی از پیگیری تخصیص تأمین مالی بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومانی برای احیای واحدهای اقتصادی راکد و نیمه فعال خبر داد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند