اجرای قانون پایانه‌های مالیاتی به تأخیر افتاد

اردبیل- دادستان انتظامی امور مالیاتی کشور گفت: اجرای قانون پایانه های فروشگاهی بار دیگر به تأخیر افتاد و ضروری است با رفع موانع اجرای کامل این قانون را شاهد باشیم.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند