اجتناب سازمان برنامه از پروژه‌های جدید عمرانی

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: این سازمان از شروع طرح‌های جدید عمرانی مگر در موارد ضروری اجتناب می‌کند.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند