اثرپذیری جهش‌های کوتاه‌مدت تورم از تکانه‌های ارزی

تورم بالا در کشور همراه با افت اقتصاد کلان است. یعنی به طور میانگین در دوران تورم بالا رشد اقتصادی منفی وجود دارد و بر عکس در دورانی که تورم پایین بوده، رشد اقتصادی مطلوب است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند