اتصال ۶۷ هزار فروشگاه به کالابرگ الکترونیکی/ کالابرگ اختیاری است

معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اتصال ۶۷ هزار فروشگاه به طرح کالابرگ الکترونیکی خبر داد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند