آیا نرخ خرید تضمینی گندم منطقی است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت گندم در جهان حدود ۱۳ تا ۱۵هزار تومان است. برخی کارشناسان بر این باورند که اگرفاصله قیمت خرید تضمینی گندم درداخل با میانگین جهانی زیاد باشد قاچاق معکوس انجام می‌شود.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند